wtorek, 17 marca 2015

Jak to jest być policzkiem?
Rumienić się kiedy pytasz.

What is it like to be a cheek?
Blush when you ask.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz