czwartek, 12 lutego 2015

Na białej fali płyną ludkowie mali biali cali.
Ze strachu biali?
Nie, z lukru biali! Pączków się nawcinali!

Pale white little folks sailing in the white wave.
Pale white with fear?
No, with the glaze! They've scoffed doughnuts!

1 komentarz: