czwartek, 22 stycznia 2015

Matematyka podróży:
Stacja pod chmurką = pociąg do nieba (?)

Travel mathematics:
Under the cloud station = a train to heaven (?)

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Straszliwy smok w straszliwości swojej straszliwie chrapie. 

Frightful dragon in his frightfulness frightfully snores.

ps. Bienvenido Karlofante!