czwartek, 28 sierpnia 2014

Chodź! Rozczeszemy smutki! - zaproponował Pani Szczotce Pan Grzebień.
Mr. Comb offered to Mrs. Brush: Come! We shall comb out the sorrows!

piątek, 15 sierpnia 2014

Ślimaki zamożne noszą ze sobą wszystkie swoje domy.
Prosperous snails carry all of their houses.