środa, 12 lutego 2014

Niektórzy dorośli twierdzą, że ich dzieci nie dostrzegą w tym rysunku smoka,
który właśnie zasnął. To pewnie dlatego, że sami się boją, że smok tylko udaje.
Przy dorosłych czasem trzeba być bardzo odważnym.

Some adults say that their children wouldn't see in this picture a dragon, that had just 
fallen asleep. It's perhaps because they are afraid, that the dragon is only pretending.
One sometimes has to be very brave in front of the adults.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz