czwartek, 23 stycznia 2014

I tak przyszedł czas na styczniowy remanent. 
Aparat gadający - do kompleksowego przeglądu. 
Podzespół uczuciowo-myślowy - może jeszcze 
na gwarancji, może uda się wymienić?

And so the time for the January inventory arrived.
Speaking apparatus - for overhaul inspection.
Feeling-thinking sub-assembly - perhaps it's still 
under guarantee, perhaps it's still exchangeable?