poniedziałek, 24 grudnia 2012

Zapytałem Pani Choinki co lubi najbardziej.
Prezenty - odpowiedziała.
A co mógłbym Pani podarować?
Komplet nici do igieł - roześmiała się.
A asked Mrs. Spruce what did she like most.
Presents - she answered.
A what could I possibly give you?
A set of treads for my needles - she giggled.

2 komentarze: