piątek, 10 czerwca 2011

Światło na francuskich placach w słoneczne dni tańczy jak na obrazach Renoira.
A może to sam Renoir tańczy? 
The light in the French squares on the sunny days dances like the one in the Renoir's paintings.
Or perhaps it's Renoir himself that is dancing?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz