poniedziałek, 18 kwietnia 2011


Zapytałem Pana Kota jak się dziś czuje.
 
Odpowiedział: - Dziś jestem jakiś taki rozchlapany.
I asked Mr. Cat: How do you feel like today?
He answered: I feel a wee bit splashed.

1 komentarz: