poniedziałek, 8 listopada 2010

Kiedy obłoki są już bardzo zmęczone, padają deszczem.
Twierdzą uparcie, że w kałuży łatwiej odpocząć.
When the clouds are very tired they rain-fall.
They claim it is far more easy to rest in the puddles.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz